Hertzogenrath en Monchau - Anti-tankwal

Hertzogenrath - Anti-tankwal 2009-04-26

Deze betonnen hindernis maakte deel uit van de zogenaamde Westwall. In de volksmond werd ze ook wel “Höckerlinie” (een Hocker is een laag zitje) ofwel “drakentanden” genoemd. Deze verdedigingslinie moest geallieerde pantservoertuigen tegenhouden. De linie werd nog verstrekt door de aanleg van bunkers.
De “Westwall” werd tussen 1936 en 1940 langs de westgrens van het Duitse Rijk gebouwd. Hij strekte zich uit van Kleef (bij Nijmegen) tot Basel. In de zomer van 1940 waren 17.000 gevechtsposten (mitrailleurstellingen, bunkers e.d.) en 260 km. Anti-tankwal gereed.

Monchau - Anti-tankwal 2008-09-28


Vanaf januari 1939 begonnen de werkzaamheden ook nabij de stad Aken. Deze zogenaamde Vorstellung Aachen (“Stellung” is hier hetzelfde als “steeling” een serie van verdedigingswerken) liep in een halve cirkel van Hertzogenrath-Klinkheide tot bij Ormont in de Eiffel. Deze stelling lag voor Aken, van daar de naam “Vorstellung”.
Thans is in Nordrhein-Westfalen nog minder dan 1% van de voormalige bunkers over. De in grotere stukken bewaard gebleven anti-tankwal heeft een belangrijke ecologische functie als biotoop voor bedreigde planten en dieren gekregen.

Monchau - Runderen tussen de overblijfselen van de Anti-tankwal 2008-09-28

Monchau - Anti-tankwal - close-up drakentanden 2008-09-28


De overblijfselen van de “Westwall” roepen op tot een kritische terugblik. Destijds stond deze linie voor vervreemding en vijandschap tussen de volken. Nu vormen de overblijfselen voor ons allen een nalatenschap uit de geschiedenis en een oproep om te komen tot het opbouwen van een verenigd Europa.

Hertzogenrath - Anti-tankwal, een duif heeft er een zonnige plaats gevonden 2009-04-26

Hertzogenrath - plantenbiotoop tussen de Anti-tankwal 2009-04-26

 

.

© http://www.gvandeurzen.be